زنگ خطر حمل و نقل عمومی پایتخت به صدا درآمده است/ فروش طرح ترافیک، سال آینده تغییر می‌کند

زنگ خطر حمل و نقل عمومی پایتخت به صدا درآمده است/ فروش طرح ترافیک، سال آینده تغییر می‌کند

تشکری هاشمی با اشاره به وضعیت کنونی ناوگان و شرایط نامناسب، کمبودها ، نبود اعتبار کافی و بی‌توجهی دولت را شرح داد و برنامه‌های مدیریت شهری برای برون‌رفت از چالش‌های ایجاد شده را بیان کرد.؛
جلوگیری از تخلفات در علاء الدین

جلوگیری از تخلفات در علاء الدین

در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه 7 پاساژ علاء الدین تخریب شد.در دوره پنجم اجازه ساخت 2 طبقه اضافه داده شد و دردوره ششم مدیران تاکید دارند باید جلوی این کار گرفته شود و با متخلفان برخورد شود.؛