منطقه۱۹|برپایی بزرگترین موزه زنده و نمایش میدانی دفاع مقدس در بوستان ولایت

منطقه۱۹|برپایی بزرگترین موزه زنده و نمایش میدانی دفاع مقدس در بوستان ولایت

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با همراهی امین توکلی زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ با حضور در بوستان بزرگ ولایت از محل برپایی بزرگترین موزه زنده و نمایش میدانی دفاع مقدس بازدید کردند.؛