منطقه۵|امسال مشکل برف نخواهیم داشت

منطقه۵|امسال مشکل برف نخواهیم داشت

احسان شریفی شهردار منطقه ۵ درجریان مانور برف روبی این منطقه نوید داد شهروندان منطقه ۵ در زمان بارش برف هیچ نگرانی نداشته باشند و از این نعمت الهی لذت ببرند.؛