ساکنین شهرک واوان از احداث پل ارتباطی صالحیه به واوان خوشحال نیستند

ساکنین شهرک واوان از احداث پل ارتباطی صالحیه به واوان خوشحال نیستند

رئیس کمیسیون حقوقی و شهرسازی شورای شهر اسلامشهر گفت: ساخت کمربندی صالحیه فقط برای مردم این شهر مفید و مهم است و مردم اسلامشهر به ویژه اهالی شهرک واوان اصلا نیازی به این مسیر نداشته اند و اساسا از این اتفاق خوشحال نیستند.؛