کمپین حمل و نقل سکوت در منطقه ۱۳ راه اندازی شد

کمپین حمل و نقل سکوت در منطقه ۱۳ راه اندازی شد

شهردار منطقه 13 گفت:وقت حرف زدن تمام شده و دست‌کم در وسائل حمل و نقل عمومی شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران اینگونه است، جایی که از مسافران خواسته می‌شود صحبت نکنند تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود.؛