صهیونیست ها متوجه پیامدهای خطرناک حرف‌هایی که می‌زنند، باشند                                                    /قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده است

صهیونیست ها متوجه پیامدهای خطرناک حرف‌هایی که می‌زنند، باشند /قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده است

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه در سیاست ها و راهبردهای دفاعی ما هیچ گونه عملی، از هیچ دشمنی، در هیچ نقطه‌ای با هیچ مقیاسی نیست که قابل تحمل باشد و ما را وادار به واکنش های سرسختانه و قاطعانه نکند،گفت:ما برای هر سناریویی آمادگی داریم و قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده است.؛
عزم جدی سپاه برای کمک به رفع چالش آب

عزم جدی سپاه برای کمک به رفع چالش آب

فرمانده کل سپاه از عزم جدی این نهاد برای کمک به رفع چالش آب در کشور خبر داد و گفت: دانشگاه جامع امام حسین(ع) اقدام ارزشمندی را در حوزه غلبه بر مشکل کم‌آبی و بی‌آبی انجام داده است که در روزهای آینده از این دستاورد بزرگ رونمایی خواهد شد. ؛