اسناد مجالس شورای ملی، سنا و اسلامی ساماندهی می‌شود

اسناد مجالس شورای ملی، سنا و اسلامی ساماندهی می‌شود

مدیر مجموعه‌سازی کتابخانه مجلس از ساماندهی بیش از ۲ میلیون برگ اسناد مجالس شواری ملی، سنا و اسلامی ساماندهی خبر داد و گفت: تاکنون ساماندهی و برگ شماری بیش از ۱۲ هزار جلد پرونده از این مجموعه به اتمام رسیده است. ؛