آمریکا باید لغو تحریم های ضدایرانی را اثبات کند

آمریکا باید لغو تحریم های ضدایرانی را اثبات کند

رضازاده با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها باید قدم اول احیا برجام را بردارند، گفت: با توجه به آنچه در مذاکرات وین مورد توافق قرار گرفته است، ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه با اختیار خود از برجام خارج شده، پذیرفته که قبل از بازگشت ایران به تعهدات برجامی، به توافق برگردد و تمام تحریم‌های موضوعی و برخی اشخاص را لغو کند.؛