ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها

ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها

چشمان تیز بین و برق آسا، که معنای پلک برهم زدن را نمی داند و بر ژرفای تاریکی های اذهان تیره دلان همیشگی تاریخ می درخشند و نور می افکنند. ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها و جاده های پر پیچ و خم حوادث پی در پی روزگار است.؛
میدان نبرد بین انصاف و بی انصافی

میدان نبرد بین انصاف و بی انصافی

در حالی که در میدان نبرد بین انصاف و بی انصافی؛ مردانی بی ادعا و بی ریا، دست در دست فرشتگان داده اند و با توکل به پروردگار بی نیاز، در پی برآوردن نیاز نیازمندان گشته اند.؛
دشمن علیرغم همه تهدیدهای خود جرات عملیاتی کردن آن را ندارد

دشمن علیرغم همه تهدیدهای خود جرات عملیاتی کردن آن را ندارد

سردار سنایی راد، گفت: دشمن علی‌رغم همه تهدیدها جرات عملیاتی کردن آن را نمی‌کند و این مساله نشات گرفته از دوران دفاع مقدس و دستاوردهای بزرگی بود که در عرصه های مختلف از جنگ سخت و نیمه سخت و حتی در بازسازی کشوری است آوردیم. ؛
انقلاب اسلامی پرورش یافته از عاشورا است

انقلاب اسلامی پرورش یافته از عاشورا است

سردار محمدرضا یزدی، گفت: نتیجه هم یاری سپاه و نیروی انتظامی ترفیع امنیت است. امروز در آستانه چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی ناظر هستیم  که چگونه انقلاب اسلامی از عاشورا پرورش یافته است.؛
مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمایشات رهبری را در زمینه  آموزش و پرورش پیش از دبستان پیگیری نمایند

مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمایشات رهبری را در زمینه آموزش و پرورش پیش از دبستان پیگیری نمایند

دکتر طهماسبی، گفت: مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بصورت زمانمند فرمایشات رهبری در زمینه آموزش و پرورش پیش از دبستان را  پیگیری نمایند.معاونت آموزش پیش از دبستان در آموزش و پرورش تشکیل شود.؛