پرونده تخلفات اقتصادی دولت‌ روحانی روی میز دستگاه قضا/ تاکید مجلس بر محاکمه مسئولان متخلف

پرونده تخلفات اقتصادی دولت‌ روحانی روی میز دستگاه قضا/ تاکید مجلس بر محاکمه مسئولان متخلف

آصفری گفت: مجلس به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص ارجاع تخلفات دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد به قوه قضائیه رای داده و درخواست داشته که قوه قضائیه به طور جدی به این پرونده ورود کرده تا با افراد متخلف در این حوزه در هر سطحی که بودند، برخورد شود.؛