سرکردگان سند ۲۰۳۰ جایی در آموزش و پرورش نخواهند داشت/ دانشگاه فرهنگیان را احیا خواهیم کرد

سرکردگان سند ۲۰۳۰ جایی در آموزش و پرورش نخواهند داشت/ دانشگاه فرهنگیان را احیا خواهیم کرد

نوری تأکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش در برابر نفوذ سند 2030 کاملا منفعل عمل کرد، سرکردگان سند آموزشی 2030 در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند باید بدانند که جایی در آموزش و پرورش نخواهند داشت.؛