معاونین،‌ دفتر و وزرا خط قرمزم نیستند                                          / اجرای مصوبات سفرهای استانی به طور جدی پیگیری شود

معاونین،‌ دفتر و وزرا خط قرمزم نیستند / اجرای مصوبات سفرهای استانی به طور جدی پیگیری شود

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند، گفت: بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.؛