عمر جنگ اقتصادی رو به پایان است

عمر جنگ اقتصادی رو به پایان است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید هر چه زودتر آتش تحریم را خاموش کنیم، گفت: البته ما نیازمند ترحم کسی در دنیا نیستیم و نیاز به ترحم نداریم.؛
بزرگترین تصفیه‌خانه آب کشور وارد مدار می‌شود

بزرگترین تصفیه‌خانه آب کشور وارد مدار می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه پیش از این تصفیه‌خانه هفتم تهران افتتاح شده است، گفت: فاز نخست تصفیه‌خانه ششم و سه سامانه رینگ آبرسانی به شهر تهران هم فردا، هشتم آبانماه با حضور رئیس‌جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس به بهره‌برداری می‌رسد.؛
اقتصاد را معطل تحولات خارجی نکنید/ با مردم مستقیم حرف بزنید/ یکسال آخر یعنی ۳تا۱۰۰روز

اقتصاد را معطل تحولات خارجی نکنید/ با مردم مستقیم حرف بزنید/ یکسال آخر یعنی ۳تا۱۰۰روز

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: اهمیت سال آخر دولت این است که بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما جواب ممکن است ندهد اما برای دولت بعد به یادگار بگذارید. بگذارید با نام نیک، از شما یاد بشود؛ اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44 کارهای ماندگار است.؛
اقتصاد به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد/ امسال، آخرین فرصت کار کردن دولت برای ملت است

اقتصاد به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد/ امسال، آخرین فرصت کار کردن دولت برای ملت است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: اهمیت سال آخر دولت این است که بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما جواب ممکن است ندهد اما برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک، از شما یاد بشود: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44 کارهای ماندگار است.؛