در سفر به روسیه هم به روابط دو جانبه و هم مسائل سیاسی و اقتصادی توجه خواهد شد

در سفر به روسیه هم به روابط دو جانبه و هم مسائل سیاسی و اقتصادی توجه خواهد شد

رئیس جمهور گفت: در سفر به روسیه هم به روابط دو جانبه و هم مسائل سیاسی و اقتصادی و در حوزه انرژی و در رابطه با مسائل هوافضا و کارهای مختلف دیگر و همکاری هایی که تا کنون وجود داشته است اما این همکاری هایی که وجود داشته نه برای روس ها رضایت بخش است نه برای ایران.؛
رئیس جمهور فردا به روسیه می‌رود

رئیس جمهور فردا به روسیه می‌رود

رئیس جمهور کشورمان به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، فردا چهارشنبه عازم روسیه خواهد شد.؛