دولت آتی برمبنای شایسته‌سالاری شکل گیرد/ تلاش دشمنان برای دلسرد کردن دشمنان ناکام ماند

دولت آتی برمبنای شایسته‌سالاری شکل گیرد/ تلاش دشمنان برای دلسرد کردن دشمنان ناکام ماند

میرزایی گفت: اگر کابینه دولت آتی بر مبنای شایسته سالاری، تعهد انقلابی، اسلامی و جهادی و تخصص متناسب با مسئولیت افراد شکل گیرد، در این صورت هر کسی که شایستگی دارد وابسته به هرمجموعه و جریانی باشد می تواند در مجموعه دولت آتی قرار گیرد.؛
نه به تحریم، اولین پیام مشارکت مردم بود

نه به تحریم، اولین پیام مشارکت مردم بود

فعال سیاسی گفت: اولین پیام مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري نه به تحریم ترامپی و کمپین های براندازان بود و هرگاه مردم شاهد باشند براندازان سوار موج می شوند نارضایتی را کنار می گذارند.؛