مردم موارد غیراستاندارد کالا‌های اساسی را گزارش کنند

مردم موارد غیراستاندارد کالا‌های اساسی را گزارش کنند

درپی انتشار گزارش خبری و فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وجود جسم خارجی در یک بستنی با برند دومینو، اداره‌کل استاندارد تهران پس از بازرسی از خط تولید این کارخانه و انجام آزمایش بر روی این بستنی، نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد.؛