بازداشت ۳۶ تن در پرونده جنجالی دهیاری‌های جنوب تهران

بازداشت ۳۶ تن در پرونده جنجالی دهیاری‌های جنوب تهران

دادستان شهرستان ری گفت: پرونده مالی مربوط به اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاری‌های شهرستان ری با احضار ۳۶ متهم در حال تکمیل تحقیقات است که از این تعداد ۸ نفر در بازداشت به سر می‌برند و مابقی افراد با قرار وثیقه آزاد هستند.؛