انهدام یک شبکه ضدانقلاب در رباط‌کریم تهران

انهدام یک شبکه ضدانقلاب در رباط‌کریم تهران

دادستان شهرستان رباط‌کریم گفت: به همت اطلاعات سپاه پرند سرشبکه و تعدادی از عوامل مرتبط با یک شبکه ضدانقلاب که با خارج از کشور ارتباط مستقیم داشته‌اند، در این شهرستان شناسایی شدند. ؛