واکسیناسیون دانش‌آموزان و دانشجویان با جدیت دنبال شود                                       / لزوم برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول آذرماه

واکسیناسیون دانش‌آموزان و دانشجویان با جدیت دنبال شود / لزوم برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول آذرماه

رئیسی گفت: وزارت بهداشت، با همکاری وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش، طوری برنامه‌ریزی کند تا مدارس و دانشگاه‌ها از اول آذر طبق شیوه‌نامه‌ها بازگشایی شوند.؛
توصیه به والدین برای واکسیناسیون دانش‌آموزان

توصیه به والدین برای واکسیناسیون دانش‌آموزان

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: واکسن عارضه جدی نداشته است و تنها در تعداد محدودی بروز تب و لرز یا بدن درد خفیف داشتیم؛ انجام واکسیناسیون کمک می‌کند چرخه پاندمی کرونا در کشور شکسته شود و بچه‌ها به مدارس بازگردند.؛