صهیونیست ها متوجه پیامدهای خطرناک حرف‌هایی که می‌زنند، باشند                                                    /قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده است

صهیونیست ها متوجه پیامدهای خطرناک حرف‌هایی که می‌زنند، باشند /قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده است

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه در سیاست ها و راهبردهای دفاعی ما هیچ گونه عملی، از هیچ دشمنی، در هیچ نقطه‌ای با هیچ مقیاسی نیست که قابل تحمل باشد و ما را وادار به واکنش های سرسختانه و قاطعانه نکند،گفت:ما برای هر سناریویی آمادگی داریم و قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده است.؛