حوزه حمل و نقل و مسکن معیوب است

حوزه حمل و نقل و مسکن معیوب است

رضایی کوچی گفت: اجرای خیلی از مأموریت‌های وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی روی زمین باقی ماند و در طول سال‌های اخیر هم حوزه حمل و نقل معیوب است و هم حوزه مسکن؛ لذا باید این دو حوزه را از یکدیگر جدا کنیم.؛
۱۵۸ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند

۱۵۸ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین امضاء تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: تقریباً ۱۵۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت دانش‌آموزانی هستند که تحت پوشش خدمات حمایتی، تخصصی و توانبخشی بهزیستی قرار دارند.؛

ایران خودرو شناسنامه صنعت کشور است

شهردار تهران در آیین امضای تفاهمنامه ساخت اتوبوس با ایران خودرو دیزل گفت: اینکه اتوبوس های تهران توسط کارگران هموطن تولید می شود برای ما خوشایند است.؛