تسهیلات بانک توسعه تعاون موجب ایجاد ۳۶ هزار اشتغال جدید در مناطق روستایی گردیده است

تسهیلات بانک توسعه تعاون موجب ایجاد ۳۶ هزار اشتغال جدید در مناطق روستایی گردیده است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ارتباط ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران و اصحاب رسانه با مروری بر عملکرد این بانک در حوزه پولی و بانکی و نیز بخش تعاون، دستاوردهای بانک توسعه تعاون را در ده سال اخیر تشریح کرد. ؛