در «جنگ نرم» روح‌ها دچار تغییر، اضمحلال و استحاله می‌شوند/ لزوم تجهیز جوانان به تسلیحات این جنگ

در «جنگ نرم» روح‌ها دچار تغییر، اضمحلال و استحاله می‌شوند/ لزوم تجهیز جوانان به تسلیحات این جنگ

در رویکرد «جنگ نرم» رفتارهای خصمانه دشمن با ابزار رسانه به رفتارهای حقوق بشردوستانه و رفتار‌های صلح‌آمیز تبدیل می‌شود و واژه‌ها در اینجا همچون گلوله‌هایی هستند که می‌توانند در دل و قلب مخاطب بنشینند.؛