دشتی در جنوب تهران که روزگاری نامش «وارنا» بود

دشتی در جنوب تهران که روزگاری نامش «وارنا» بود

وارنا، نام کهن دشت وسیعی در جنوب‌شرق استان تهران، شامل شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا است که از قلعه اساطیری ایرج، تا برج های دوره ایلخانان و شاهکارهای هنر بناهای اسلامی را می توان در آن دید. سفر به وارنا، سفری از اساطیر و تاریخ تا جاذبه های بکر و طبیعی آن است.؛