انقلاب اسلامی را با ماهیت استکبار ستیزی در جهان می شناسند/ اثرات انقلاب اسلامی باعث شکست نقشه دنیای استکبار در خاورمیانه شد

انقلاب اسلامی را با ماهیت استکبار ستیزی در جهان می شناسند/ اثرات انقلاب اسلامی باعث شکست نقشه دنیای استکبار در خاورمیانه شد

سردار آزادی با بیان اینکه اثرات انقلاب اسلامی باعث شکست نقشه دنیای استکبار در خاورمیانه شد، گفت: اگر انقلاب اسلامی نبود، جبهه مقاومتی در منطقه هم وجود نداشت.؛