لانه جاسوسی که نماد مبارزه با استکبار شد

لانه جاسوسی که نماد مبارزه با استکبار شد

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است که با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام انجام شد. تصاویر پیشرو از محل لانه جاسوسی آمریکا در ایران تهیه‌شده است.؛