کودکانی برای کار

کودکانی برای کار

همزمان با شیوع بیماری کرونا برخی از گروه‌ها و سازمان‌های خیریه، حمایت‌های خود را از کودکان کار افزایش داده‌اند. اما همان‌گونه که روشن است سلسله اقداماتی که در این فضا در حال انجام و پیگیری است برای حذف پدیده نا خوش‌آیند «کودک کار» نیست بلکه مرهمی است موقتی!؛