رویا روزبهانی شاعر شعر سپید: خاستگاه تمام هنرها بیان درونیات انسان است/ شعر سپید دلنوشته نیست/ شاعرانی که ترکیبی از هنرهای مختلف دارند، موفق‌تر هستند

شاعر مجموعه شعر "تنها برف می‌تواند" گفت: دنیای مدرن، دنیای تنهایی در میان شلوغی و زرق و برق‌های پوشالی است و شعر سپید به دلیل واگویه‌های شخصی جایگاه ویژه‌ای میان نسل جوان یافته است.؛