آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید تندگویان – نواب تهران در منطقه ۱۶

آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید تندگویان – نواب تهران در منطقه ۱۶

شهردار منطقه ۱۶ تهران از آغاز عملیات ساخت تقاطع غیر همسطح شهید تندگویان- شهید نواب صفوی خبر داد و اعلام کرد: این پروژه یکی از مطالبات مردمی بود که در پایان سال ۱۳۹۸ مقدمات و مطالعات اجرایی شدن این طرح آغاز شد که امروز پس از گذشت چند ماه کلنگ ساخت آن زده شد.؛