نباید ثبت داده‌ها تعهدی در رابطه با آژانس انرژی اتمی در نظر گرفته شود

نباید ثبت داده‌ها تعهدی در رابطه با آژانس انرژی اتمی در نظر گرفته شود

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین بامداد شنبه در پیامی توییتری نوشت که اقدام ایران در ثبت داده‌ها، تصمیمی سیاسی بوده و نباید به عنوان تعهدی در رابطه با آژانس بین‌الملی انرژی اتمی در نظر گرفته شود.؛