تهران شاید، اما کسب تعطیلی بردار نیست

تهران شاید، اما کسب تعطیلی بردار نیست

بسیاری از کاسبان و مغازه‌داران برای ادامه فعالیت‌های خود در طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونا به کسب و کارهای اینترنتی روی آورده‌اند و با راه‌اندازی کانال‌ها و صفحه‌های مجازی به ادامه فعالیت می‌پردازند.؛