ترددهای شهری در پایتخت ۲۰ درصد  کاهش یافته است

ترددهای شهری در پایتخت ۲۰ درصد کاهش یافته است

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در قرارگاه کاهش تصادفات، گفت: تردد خودروها در پایتخت در مقایسه با دو هفته پیش 20 درصد کاهش داشته است که شدت گرفتن شیوع کرونا در این اتفاق تاثیرگذار بوده است.؛