جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت بودجه

جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت بودجه

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت مالی کشور در جلسه غیرعلنی به نمایندگان ارائه داد.؛