برنامه‌ تقدیم شده به مجلس برنامه جامع وزارت نیرو خواهد بود/ به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی برای اجرای پروژه‌ها

برنامه‌ تقدیم شده به مجلس برنامه جامع وزارت نیرو خواهد بود/ به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی برای اجرای پروژه‌ها

محرابیان گفت:شرایط سخت امروز می‌تواند با تلاش مضاعف، دقت و تدبیر درست تغییر کند و بتوانیم کارها و امور را به بهترین شکل دنبال کنیم تا لحظه‌ای در اجرای خدمات با وقفه مواجه نشویم.؛