شبکه ملی اطلاعات باید تکمیل شود

شبکه ملی اطلاعات باید تکمیل شود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات خبر داد و بر ضرورت تکمیل و توسعه آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد. ؛