رد پای کسری بودجه دولت در صورت مالی بانکها

رد پای کسری بودجه دولت در صورت مالی بانکها

کارشناس نظام بانکی با بیان اینکه زیان بزرگترین بانک دولتی با وجود انجام اقداماتی خلاف استانداردهای حسابداری در صورت مالی این بانک همچنان سنگین است،نقش دولت در شکل‌گیری این زیان را تشریح کرد.؛