لزوم تسریع در روند اجرای قانون جدید چک

لزوم تسریع در روند اجرای قانون جدید چک

نوروزی گفت: در روزهای آتی در مورد اجرای قانون جدید چک جلسه ای برگزار می کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت می کنیم تا در اجرای این قانون سریعتر عمل کنند.؛
لزوم نظارت بر فعالیت سفته‌بازانه بانک‌ها

لزوم نظارت بر فعالیت سفته‌بازانه بانک‌ها

موسوی‌ لارگانی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: طرح "قانون بانک مرکزی" از دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش می‌دهد.؛