تعطیلی برخی پایگاه‌های اورژانس تهران

تعطیلی برخی پایگاه‌های اورژانس تهران

سرپرست مرکز اورژانس تهران بیان کرد:کمبود نیروی انسانی در اورژانس پایتخت کاملا احساس می‌شود و به علت کمبود نیروی انسانی برخی از پایگاه‌ها تعطیل شده است.؛