شهردار تهران هنوز بطور رسمی انتخاب نشده است

شهردار تهران هنوز بطور رسمی انتخاب نشده است

منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر پرهیز از عجله و شتابزدگی در انتشار اخبار اظهار داشت: در رای گیری غیر رسمی و استمزاجی منتخبان شورای شهر، شهردار تهران مشخص شده اما این رای‌گیری به صورت غیررسمی و استمزاجی بوده است. ؛