پاک‌ترین پرونده در بررسی صلاحیت‌ها متعلق به آیت‌الله رئیسی بود

پاک‌ترین پرونده در بررسی صلاحیت‌ها متعلق به آیت‌الله رئیسی بود

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که عملکرد آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه پرونده روشنی از نگاه مردم است،‌ گفت: در جریان بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان پاک‌ترین پرونده متعلق به آیت‌الله رئیسی بود.؛