عملکرد نامطلوب دولتمردان عامل دلسردی و نارضایتی مردم/ ایده‌های جدید برای برون‌رفت از مشکلات با مشارکت بالا شکل می‌گیرد

عملکرد نامطلوب دولتمردان عامل دلسردی و نارضایتی مردم/ ایده‌های جدید برای برون‌رفت از مشکلات با مشارکت بالا شکل می‌گیرد

حاجی دلیگانی گفت: عملکرد نامطلوب دولت تدبیر و امید از عواملی است که موجب شده برخی تمایلی برای حضور نداشته باشند. اما مردم بدانند که عدم شرکت در انتخابات مشکلی را حل نمی کند.؛