برخورد با شهرداری هایی که فرایند مدیریت پسماند خود را اصلاح نکنند

برخورد با شهرداری هایی که فرایند مدیریت پسماند خود را اصلاح نکنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست و شهرداری ها باید در فضای تعاملی موضوعات خود را حل و فصل کنند، گفت: اگر پس از اخطار و اقناع، شهرداری ها فرایندهای غلط خود را در مدیریت پسماند اصلاح نکردند برابر قوانین با آنها برخورد خواهد شد.؛