تاکید ستادانتخابات برمدیریت دقیق تعرفه‌های انتخاباتی

تاکید ستادانتخابات برمدیریت دقیق تعرفه‌های انتخاباتی

ستاد انتخابات کشور در ابلاغیه‌ای به استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدم کمبود تعرفه‌های انتخاباتی، دستور داد مدیریت توزیع و مصرف تعرفه‌های انتخاباتی دقیق و منظم انجام شود تا تأخیر و کمبودی در شعب سراسر کشور ایجاد نشود. ؛