نشست مدیر عامل شرکت با ائمه جماعات این حوزه به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب

به منظور بررسی عملکرد و اقدامات انجام شده و همکاری لازم در خصوص مدیریت مصرف آب و پروژه های در دست انجام بخصوص فروش انشعاب فاضلاب جلسه ای با حضور مدیر عامل و ائمه جماعات حوزه آبفای جنوبغربی برگزار شد . ؛