ایجاد تصفیه‌خانه؛راهکار مهار آبهای سطحی در جنوب تهران

ایجاد تصفیه‌خانه؛راهکار مهار آبهای سطحی در جنوب تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش‌ با بیان اینکه در فصل پاییز و زمستان‌ باید برای جلوگیری حرکت روان آبها چاره‌اندیشی کرد، گفت: اقدام شهرداری برای پاکسازی کانال‌ها و دفع این روان آبها مقطعی بوده و ساخت تصفیه خانه ای در جنوب پایتخت بسیار ضروری است.؛