دانشگاه علامه طباطبایی
یکی از دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی که ساکن خوابگاه های این دانشگاه بود در پی اقدامی خودآسیب رسان درگذشت.
کد خبر: ۳۹۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷