اختراعات و کارآفرینی
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد گفت: سال ۲۰۲۱ در ثبت اختراعات، رتبه ۲۱ و در طرح‌های صنعتی رتبه ۱۲ دنیا را به دست آوردیم.
کد خبر: ۳۰۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱