منطقه۲
شهرداری منطقه2 در آستانه سال جدید تحصیلی با اجرای طرح های ترافیکی،عمرانی،فرهنگی و خدمات شهری به استقبال از مهر می رود 
کد خبر: ۳۶۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷