منطقه ۶
تاریخچه محله آرژانتین تهران
تهران پرس گزارش می‌دهد؛

تاریخچه محله آرژانتین تهران

میدان آرژانتین در منطقه ۶ شهرداری تهران و درخیابان ساعی قرار دارد که جز مهمترین میادین و محله‌های تهران است.
تاریخچه محله انقلاب اسلامی تهران
تهران پرس گزارش می‌دهد؛

تاریخچه محله انقلاب اسلامی تهران

میدان انقلاب اسلامی که در گذشته به میدان ۲۴ اسفند و خیابان انقلاب هم به خیابان شاهرضا معروف بود که به دلایلی این نام‌ها تغییر کرد.
درباره محله قزل قلعه در استان تهران
تهران پرس گزارش می‌دهد؛

درباره محله قزل قلعه در استان تهران

محله قزل قلعه در منطقه ۶ و در محدوده‌ی مرکزی شهر تهران قرار دارد که با محله‌های امیرآباد، یوسف‌آباد، شریعتی، فاطمی و جهاد همسایه است.
«بهجَت‌آباد»؛ محله‌ای در مرکز شهر تهران
تهران پرس گزارش می‌دهد؛

«بهجَت‌آباد»؛ محله‌ای در مرکز شهر تهران

بـِهجَت‌آباد محله‌ای در مرکز شهر تهران که یکی از اصیل‌ترین محله‌های محدوده شهرداری منطقه ۶ است که در مجاورت خیابان ولیعصر قرار دارد.
تاریخچه خیابان نجات‌الهی منطقه ۶ تهران
تهران پرس گزارش می‌دهد؛

تاریخچه خیابان نجات‌الهی منطقه ۶ تهران

خیابان نجات الهی یکی از خیابان‌های مرکزی تهران است که در منطقه ۶ شهرداری تهران واقع است. امتداد این خیابان، از خیابان انقلاب تا خیابان کریم‌خان زند است.
بسیجی یعنی خدمتگزار بی‌منت
فرمانده بسیج شهرداری منطقه۶ مطرح کرد:

بسیجی یعنی خدمتگزار بی‌منت

فرمانده حوزه بسیج شهید ابراهیم هادی شهرداری منطقه۶ گفت: بسیجی بدون انتظار برای خدمت به مردم وارد میدان می‌شود.
خدمت بی‌منت؛ مهم‌ترین ویژگی‌ بسیج
فرمانده بسیج شهرداری منطقه ۶ مطرح کرد:

خدمت بی‌منت؛ مهم‌ترین ویژگی‌ بسیج

فرمانده حوزه بسیج شهید ابراهیم هادی شهرداری منطقه ۶ گفت: خدمت به خلق و رضایت خداوند را از مهم‌ترین ویژگی‌های بسیج است.