کد خبر: ۳۱۷۸۳
۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۲
دوربین تهران پرس؛

عکس| اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع خانوادگی «سلام فرمانده» عصر امروز پنجشنبه ساعت ۱۷ با حضور پر شور مردم و ابوذر روحی مداح اهل بیت(ع) در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

اجتماع خانوادگی «سلام فرمانده» عصر امروز پنجشنبه ساعت ۱۷ با حضور پر شور مردم و ابوذر روحی مداح اهل بیت(ع) در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

اجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهراناجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهراناجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهراناجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهراناجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهراناجتماع 100 هزار نفری «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تهران

ارسال نظر