اخبار
/files/fa/news/1401/4/6/15607_836.jpg
صادقی با اشاره به موضوع تغییر اراضی ۵۰ هکتاری دوشان تپه:

نادیده گرفتن ملاحظات پدافند غیر عامل به معنای قتل‌عام مردم در زمان بحران است

عضو شورای شهر تهران گفت: اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای اسلامی شهر تهران قرار نیست رفع مشکل کنونی و ارائه خدمات در حوزه خدمات شهری، شهرسازی و معماری موجب قتل‌عام مردم در زمان بحران و مسدود شدن خدمات‌رسانی در زمان حادثه شود.
/files/fa/news/1401/4/6/15601_411.jpg
علیرضا زاکانی مطرح کرد:

۱۲ ایستگاه مترو نیمه دوم سال جاری افتتاح می‌شود

شهردار تهران گفت: در برنامه کلان ۱۰ میلیون سفر سهم مترو است اما امروز این عدد ۱.۵ میلیون نفر است و تکمیل مترو می‌تواند بار اصلی را به زیر زمین منتقل کند؛ بر اساس همین اقدامات، در نیمه دوم امسال ۱۲ ایستگاه مترو افتتاح می‌شود.
/files/fa/news/1401/4/6/15592_456.jpg
شهردار تهران مطرح کرد؛

کارسازی برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکن در پایتخت

زاکانی گفت ‌:ماه ها است که تصمیم گرفتیم طبق قانون شهرداری ها به ساخت خانه های استطاعت پذیر و خانه دار شدن مردم کمک کنیم و در قرارگاه مسکن بنا شد ۱۸۰ هزار واحد را برای مردم کارسازی کنیم.
۱